Vi arbetar för en bättre miljö

Rening och återvinning

Vi på Tvättcenter strävar efter att vara regionens grönaste tvätteri. Därför har vi investerat i en återvinningsanläggning som renar allt vatten från tvättmaskinerna. I återvinningsanläggningen bryter bakterier ner oljor och lösningsmedel till ofarliga grundämnen. Vattnet som passerat genom anläggningen är så rent från dessa ämnen att 85 % av vattnet återanvänds. Återvinningssystemet gör också att cirka 50 % av tvättmedlet återanvänds. Även energiåtgången för att värma vattnet har minskat med cirka 60 % tack vare att värmen återvinns.

FR2000-certifiering

Tvättcenter är miljö- och kvalitetscertifierat enligt FR2000. FR2000 är ett integrerat ledningssystem som ställer krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Grundläggande värderingar i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och kompetenta samt motiverade medarbetare.

TIFF-duken

Genom att minska användningen av engångsmaterial inom industri- och serviceföretag minskas sopberget. TIFF-duken är en tork- och putsduk som återanvänds. När duken tvättas hos Tvättcenter bryts oljor och lösningsmedel ner i en återvinningsanläggning, vilket leder till att mindre miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.

Premierade med miljöpris från IHH

1998 fick Tvättcenter ett prestigefyllt miljöpris från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Priset fick vi för vårt ständigt pågående miljöarbete.